Nimrod

Nimrod (Nemrod) – założyciel państwa babilońskiego. Władca Mezopotamii, wielki budowniczy wieży Babel i niezrównany myśliwy. Kilkakrotnie wzmiankowany w Biblii. Od jego imienia nazwę wzięło kilkanaście miejscowości i szczytów górskich na Bliskim Wschodzie.
Pierwszy raz wzmiankowany w części "Tablica Narodów", gdzie napisano, że zbudował wiele miast.

Biblijne relacje

Informacje o Nimrodzie są ograniczone. Nazywany był pierwszym mocarzem na ziemi oraz dzielnym myśliwym "przed" Panem. Co prawda niektórzy uczeni uważają, że w tym wypadku hebrajski przyimek „przed” ma znaczenie pozytywne, ale żydowskie targumy, pisma historyka Józefa Flawiusza oraz kontekst 10 rozdz. Księgi Rodzaju wskazują, że Nimrod był możnym łowcą, który przeciwstawiał się Bogu.

Nimrod był założycielem i królem pierwszego imperium na ziemi od czasów Potopu, a jego królestwo było powiązane z babilońskimi miastami Mezopotamii: Uruk, Akkad, oraz Calneh.

Budowa wieży babel

Pomimo tego, że Biblia jasno tego nie stwierdza, Nimrod prawdopodobnie zainicjował budowę miasta Babel i tamtejszej wieży.

Józef Flawiusz – żydowski historyk z I wieku n.e. napisał o Nimrodzie: „Stopniowo zaprowadził w państwie ustrój despotyczny; sądził bowiem, że jedynym sposobem oderwania ludzi od bojaźni Bożej jest całkowite uzależnienie ich życia i pomyślności od potęgi władcy. A groził również, że gdyby Bóg chciał jeszcze raz zalać ziemię, potrafi on już sobie przeciw Niemu poradzić: zbuduje wieżę wyższą, niż zdoła dosięgnąć woda, i pomści nawet zagładę przodków. Pospólstwo ochoczo poddało się nakazom (…) [Nimroda], uległość wobec Boga uważając za niewolę. Zaczęli budować wieżę i (…) wieża dźwigała się w górę nadspodziewanie szybko” (Dawne dzieje Izraela, I, IV, 2, 3)..

Nimrod, wnuk Chama (jeden z synów Noego), był prawdziwym propagatorem babilońskiego systemu, który w czasie jego życia opanował świat. Był to ustrój zorganizowanej konkurencji, bazującej na wytwarzającym korzyści systemie ekonomicznym. Zbudował starożytną Niniwę i inne miasta. Imię "Nimrod" pochodzi od hebrajskiego słowa "Marad", oznaczającego buntownika.

Żoną Nimroda była słynna królowa Semiramida, której imię niesłusznie noszą Wiszące ogrody, jeden z Siedmiu Cudów Świata. Wg niektórych podań Nimrod i Semiramida zostali po śmierci ubóstwieni jako Marduk i Inanna. Niektórzy teologowie protestanccy łączyli także biblijnego Nimroda z mitycznym Gilgameszem.

Podobne strony

Podobne StronyHenochAdapaLugalbandaGilgamesz
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License